Hoàng Hưng tặng sách thơ Ác mộng ở Little Saigon, Cali, 16/9/2018