Hồ Anh Thái

Vốc nước trong lòng bàn tay

Hồ Anh Thái Mùa hè ấy tôi lần đầu tiên đến Varanasi. Thành phố thiêng vì ở bên sông Hằng là dòng sông thiêng….