Hồ Anh Thái

Vốc nước trong lòng bàn tay

Hồ Anh Thái Mùa hè ấy tôi lần đầu tiên đến Varanasi. Thành phố thiêng vì ở bên sông Hằng là dòng sông thiêng….

Vắng bóng tư duy

Hồ Anh Thái Tình cờ thấy trên mạng có đoạn trích từ một chương trình trò chơi của truyền hình. Người dẫn chương trình…