Hồ Anh Thái

Vắng bóng tư duy

Hồ Anh Thái Tình cờ thấy trên mạng có đoạn trích từ một chương trình trò chơi của truyền hình. Người dẫn chương trình…