Hồ Anh Thái

Ông đại sứ

Hồ Anh Thái Có thể trong tủ sách gia đình, không nhiều người còn giữ được tiểu thuyết Ông đại sứ, nhưng nếu còn…

Sống sót ở Berlin

Hồ Anh Thái William E. Dodd được cử đi làm đại sứ của Mỹ tại Đức từ năm 1933, đúng vào năm Hitler trở…

Năm lá quốc thư (kỳ 2)

Tiểu thuyết Hồ Anh Thái Trời đất quỷ thần ơi. Phải thốt đúng cái câu cửa miệng của bà đại sứ để gọi đến…

Năm lá quốc thư (kỳ 1)

Tiểu thuyết Hồ Anh Thái   Năm lá quốc thư là tiểu thuyết của nhà văn Hồ Anh Thái do nhà xuất bản Trẻ…