Lại Nguyên Ân

Thơ Thụy An

Một tay bút như bà THỤY AN (1916-1989) khi viết về những người được gọi là “chiến sĩ cách mạng”, cũng viết tốt không…

Nhà văn Nguyên Ngọc

Lại Nguyên Ân Hôm nay, 05/9/2023, sinh nhật thứ 91 nhà văn Nguyên Ngọc, tôi đưa lại bài viết cách nay 8 năm, mừng…

Văn Dương Thu Hương

Lại Nguyên Ân Đây là đoạn trích bài Mấy nhận xét về một số tác giả văn xuôi lứa “tứ tuần” (viết 1985, tham…

Nhà văn Nguyên Ngọc

Lại Nguyên Ân Mừng nhà văn Nguyên Ngọc tròn 90 tuổi, xin đưa lại bài tôi viết năm 2017 về ông. Còn nhớ, chừng…

Mấy cảm nghĩ

Lại Nguyên Ân Cách nay vài năm, một nhóm bạn nghiên cứu trẻ liên lạc với tôi, cho biết các bạn đang cùng nhau…