Lê Học Lãnh Vân

Hai bài thơ về phây

Lê Học Lãnh Vân   Mấy ngày trước ông bạn Đặng Tiến (Thái Nguyên) bỗng dưng chán, muốn đóng trang Phây một thời gian….

Lục Tỉnh đang tha hương…

Lê Học Lãnh Vân LỤC TỈNH ĐANG THA HƯƠNG… Đi rồi, nghệ sĩ Diệp Lang Nhớ anh sân khấu sáo đàn chen nhau Diễn…

Lan man lò và củi

Lê Học Lãnh Vân Độ rày khá nhiều “củi” được nêu tên, huyền chức… Không ít người vui mừng, hớn hở. Không ít người…

Lòng mẹ

Lê Học Lãnh Vân Ba bữa trước, má cô học trò tới trường tìm gặp Vương, tha thiết… – Thầy tới nhà tui dùng…

Kim dạ nguyên tiêu…

Lê Học Lãnh Vân Mấy người bạn quý của tui, trong đó có hai chị bạn thân, vốn cũng là người tích cực viết…