Louise Glück

Louise Glück: Tiểu luận và Thơ

Hoàng Hưng chuyển ngữ Chủ nhân Nobel Văn chương 2020 vừa được công bố là Louise Glück. Nhân đây, Văn Việt xin đăng lại…

Louise Glück: Tiểu luận và Thơ

Hoàng Hưng chuyển ngữ Nhà thơ Louise Glück (sinh 1943), được giới Thơ Mỹ đánh giá là một trong những tác giả thơ tài…