Louise Glück

Tháng Mười

Thơ Louise Glück Nguyễn Đức Tùng dịch và giới thiệu LGT: Louis Glück, Nobel văn học 2020, vừa qua đời ngày 13 tháng 10,…

Thơ Louise Glück

Linh Văn dịch và giới thiệu Louise Glück sinh ngày 22 tháng 04 năm 1943, là chủ nhân của giải Nobel văn chương năm…

Tháng Mười

Louise Glück Người dịch: Nguyễn Đức Tùng   Louis Glück sinh ở thành phố New York năm 1943, lớn lên ở Long Island, theo…

Louise Glück: Tiểu luận và Thơ

Hoàng Hưng chuyển ngữ Chủ nhân Nobel Văn chương 2020 vừa được công bố là Louise Glück. Nhân đây, Văn Việt xin đăng lại…

Louise Glück: Tiểu luận và Thơ

Hoàng Hưng chuyển ngữ Nhà thơ Louise Glück (sinh 1943), được giới Thơ Mỹ đánh giá là một trong những tác giả thơ tài…