Mai An Nguyễn Anh Tuấn

Viết cho con gái đêm Noel 2022

Mai An Nguyễn Anh Tuấn Đêm nay, khi con sống trong ngôi nhà ấm áp, như biết bao người trên thế gian đón chờ…