Nguyễn Viện

Sinh ra từ trứng (kỳ 6)

Tiểu thuyết của Nguyễn Viện Ông họa sĩ Thất lạc cô, ông rơi vào sự hoang mang của cái bất định. Cô là đối…

Sinh ra từ trứng (kỳ 5)

Tiểu thuyết của Nguyễn Viện Người đàn bà sinh ra từ trứng Trước ngày cái Ngọ hay cái Bản Lề của bố nó dậy…

Sinh ra từ trứng (kỳ 4)

Tiểu thuyết của Nguyễn Viện Cô ấy đã trở lại Tôi nói với cô gái, đấu tranh chính trị phải bắt đầu từ các…

Sinh ra từ trứng (kỳ 3)

Tiểu thuyết của Nguyễn Viện Linh hồn ông họa sĩ Giống như Vương Thúy Kiều, ngay khi còn trẻ dại, ông đã trao cả…

Sinh ra từ trứng (kỳ 2)

Tiểu thuyết của Nguyễn Viện Căn phòng tầng áp mái Tôi thích hai màu nâu đất nung và vàng đất. Tôi cũng thích gọi…

Sinh ra từ trứng (kỳ 1)

Tiểu thuyết của Nguyễn Viện Từ lâu, tôi vẫn nuôi ý định viết một tiểu thuyết nhằm lý giải phần nào cái hôn ám…