Trần Đình Sơn Cước

Thơ Trần Đình Sơn Cước

DŨNG CẢM MẤY LẦN? (Gởi Nguyễn Văn Đức)   BỬU CHỈ: "Thi Hài Một Nhà Thơ". Sơn dầu 60×73, 1989

Hòn đá ân nhân

Trần Đình Sơn Cước   Đầu năm 2020 khi đại dịch Coronavirus-19 mới bùng phát, tôi nhận được hai tập thơ mang một cái…

Tím than

Trần Đình Sơn Cước Thành kính tưởng nhớ nhà văn Túy Hồng (1938-2020)

Tượng gãy

Trần Đình Sơn Cước                       "Tuyết đổ xuống rồi                 Mau mang tượng Phật                 Chẻ làm củi thôi" (1)  …

Cổ vật

(tưởng nhớ nhà văn Hoàng Ngọc Biên (1938-2019) Trần Đình Sơn Cước

Tiếng thở dài

Trần Đình Sơn Cước (tặng những ai còn tin…) 1. Có người Suốt đời dạy luật Vẫn không tin “Tam Quyền Phân Lập”(1) Cuối…

Mèo rửa mặt

Trần Đình Sơn Cước 1.Có một nhà vănChồng người bạn thân của tôi, thuở sinh viên trường LuậtNhà văn đóGần hai mươi năm không…

Thơ Trần Đình Sơn Cước

Trần Đình Sơn Cước MẸ TÔI Năm xưa Nhớ mẹ đi tù (*) Bầy con thơ dại Lù mù tuổi thơ Trưa hè Chị…

Thơ Trần Đình Sơn Cước

BIỂN ĐAU (tưởng nhớ hai em T. & T.) “FLIGHT FOR FREEDOM”, Art in bark. tranh Bùi Chánh Thởi, 4.1981 (1) Thả bông hồng…

Thơ Trần Đình Sơn Cước

1. HOANG TƯỞNG THÁNG TƯ              Cầu Hiền Lương (Ảnh Internet) Đây sông Bến Hải cầu Hiền Lương Mấy mươi năm vết cắt chưa…