Những bài thơ viết vội từ facebook

Trần Đình Sơn Cước

1. HOA TÙ
  image
Nhà báo Phạm Đoan Trang. Ảnh Internet

Sáng nay vừa  thức dậy
Chào Mồng Tám Tháng Ba
Hoa nở đầy facebook
Mừng các cô các bà

Sáng nay được tin nhà
Lương tâm tôi xấu hổ
Vì một người đàn bà
Không được tặng hoa

Sáng nay được tin nhà
Lương tâm tôi xấu hổ
Vì có một bông hoa
Đang bị thẩm tra
Trong tù…

(March, 3 2018)

2. LƯƠNG TÂM

Lương tâm là gì, hở ông?
Bảy mươi, ông già lúng túng
Lương tâm mang hình dấu hỏi
Móc vào góc tim mỗi người…

(Cháu cười, bú sữa…)

  image

Patrick, 2 tuổi. Ảnh Đ.

    

3. TỰ QUYẾT

image

Bản đồ nước Việt Nam. Ảnh internet

Bài thuộc lòng từ thuở ấu thơ
Nước Việt Nam hình cong chữ S
Lưng Trường Sơn, mặt ngước biển Đông
Dân trăm họ một lòng giữ nước

Đất nước tôi khổ đau mất được
Mong yên bình sóng vỗ chiều quê
Đất nước tôi, không tiền đồn, lá chắn
Không pháo đài, xương trắng vì ai

Đất nước tôi, thương mãi thương hoài…
(3/2018)

4. TÂM

image

Cây Đinh Lăng. Ảnh SC

Sáng bưng ra chỗ nắng
Chiều mang vào chỗ chưng
Việc đời như đứng lại
Nơi chỗ dừng của TÂM.

5. MỘT MÌNH
 
image

Hoa Daffodils. Ảnh SC

Một mình, giữa đại chúng
Một mình, hòa sắc chung
Giữa đời, ai biết sống
Suối nguồn và biển sông.

6. XUÂN
image

Hoa lan đất tím. Ảnh SC

Ủ trong đất đông
Vùi sâu sức sống
Lá, hoa trồi dậy
Đông tàn Xuân bung.
(2-2018)

Comments are closed.