Thơ Trần Đình Sơn Cước

Trần Đình Sơn Cước

MẸ TÔI

Năm xưa
Nhớ mẹ đi tù (*)
Bầy con thơ dại
Lù mù tuổi thơ

Trưa hè
Chị dắt thăm nuôi
Mo cơm bới
Với cục đường
Mẹ ơi

Ôm tôi
Nước mắt mẹ trào
Mẹ nhai cơm khống
Cục đường
Cho con

Mẹ tôi
Nay đã không còn
Cục đường lòng mẹ
Ngọt hoài
Lòng con.

ĐƯỜNG XƯA

Nửa đời thăm thẳm đường xa
Buồn vui quê mẹ tưởng là vô can

Đá lăn, lăn lạc lối về
Làng quê đất lạnh mẹ nằm bao năm

Nơi sâu, sâu thẳm lòng con
Vẫn mong vẫn ngóng vẫn còn đường xưa…

(4-2018)

(*) Theo “Luật Tố Cộng 1958”

Comments are closed.