Trần Tuấn

Thơ Khánh Hồng

Bạn sẽ hiếm khi nào đọc được những câu thơ buồn đến thế này. Bởi nó được viết ra giữa những cơn đau vò…

Thầy Sơn

Trần Tuấn Thôi tạm gác tất cả những chuyện buồn chốn thi cử, học đường và mọi nhăng nhố ngoài đời, để hướng về…