Bông vụ

Lê Học Lãnh Vân

 

Ngó hai đứa nhỏ chơi bông vụ

Bông vụ quay vù vù

Sao nó không chóng mặt?

 

Nó quay bởi bị một sợi dây

Siết nhiều vòng chặt

Rồi quăng mạnh ra

 

Tôi cũng quay như bông vụ

Hôm nay, quan chức tham nhũng ngàn tỉ, chục ngàn tỉ

Ngày mai, mời phái đoàn nước “bạn” giao lưu văn hóa giữa thủ đô

đúng ngày “bạn” kỷ niệm chiếm đảo và giết quân Việt 

Ngày mốt, xử gần chục năm tù thằng rớt mồng tơi ăn cắp con vịt…

Ngày kia, hút tủy xương đồng bào trong cơn đại dịch

Rồi chuyện ăn thịt đồng bào trên những chuyến bay…

 

Tôi, như bông vụ, quay mòng mòng

Ngó chuyện này chưa kịp phản ứng

Đã sầm sập tới chuyện kia

Toàn những chuyện thương luân bại lý ở mức kinh thiên động địa

Thời trước, người làm việc ấy bị voi giày ngựa xé

 

Sợi dây nào buộc chặt tôi rồi quăng ra

Ai mải mê ngó tôi quay mòng mòng

Không cách nào thoát?

Và, chính kẻ ấy, có thoát được không?

Ngày 20 tháng 1 năm 2024

 

clip_image002[5]

 

Comments are closed.