Giọng ca lạ lùng

Trần Hoàng Phố

(Tưởng nhớ danh ca Thái Thanh)


1-

Người đã ra đi
vĩnh quyết
nhưng giọng ca
còn ở lại

Tiếng hát
bay qua mấy nghìn trùng
cõi thương cõi nhớ
bay qua mấy thăng trầm
cõi mất mát
cõi trái ngang
tôi yêu tiếng nước tôi
Chỉ còn trong vùng trời
tâm tưởng
Tiếng hát lạ lùng
xuyên thấm tim can
Tiếng hát trong ngần
xao xuyến thế gian

2-

Người đã ra đi
vào nghìn trùng xa cách
Nhưng giọng ca
còn như lơ lửng đâu đây
như chênh
như chao
như vang
như vọng
như núi
như biển
như đất trời
như thời gian
hát

3-

Tiếng hát lạ lùng
Bay qua
khóc cười nhân thế
Tiếng hát trong ngần
luyến láy
như tiếng hồn thiêng
của đất
của nước
của nhật
của nguyệt

4-

Tiếng hát diệu kỳ
Bay qua
nỗi lòng sâu kín
nước mắt
nụ cười
khổ đau
hạnh phúc vui sướng

5-

Người lìa
cõi trần gian
yêu dấu

Nhưng
tiếng hát

như
hạt châu
sáng ngời
Trong biển sâu
thời gian
quên lãng
còn
lại mãi
với vĩnh hằng
thiên thu

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

Tranh Đinh Trường Chinh

Comments are closed.