Trần Hoàng Phố

Vở diễn cuộc đời

Trần Hoàng Phố 1- những vở kịch cuộc đờithường diễn đi diễn lạinhững vai buồn bã đớn đau những vai thất tình não ruột…