Trần Hoàng Phố

Nước mắt Thủ Thiêm

Trần Hoàng Phố khi bạn đang cười khóc cay đắng xót lòng bên Thủ Thiêmthì ông ấy khóctuồng ông diễnlàm biết bao người nhà…

Thế giới bây giờ

Trần Hoàng Phố Thế giới bây giờ họ thui ta và đặt ta cúng ta phải mỉm cười biết làm sao dù sao họ…

Vở diễn cuộc đời

Trần Hoàng Phố 1- những vở kịch cuộc đờithường diễn đi diễn lạinhững vai buồn bã đớn đau những vai thất tình não ruột…