Thơ Trần Hoàng Phố

405139945_724346719588633_4169153399883028892_n

                         Thầy Tuệ Sỹ

NGƯỜI…

 

Người về với cõi hư không

Hỏi thăm tịch diệt tánh không có buồn

Người về mây trắng mênh mông

Hỏi  xao xuyến lặn cõi lòng sắc không

Người về phương mộng vô cùng

Hỏi chiêm bao có viễn dương chân trời

Người về tuệ giác bên đời

Trần gian cát bụi  hỏi lời vô ngôn

 

T. H. P

Comments are closed.