Tự vấn

Vũ Thanh Tùng


Đêm không ngủ chẳng có ai bầu bạn

Đành mình thôi tự vấn chính mình

Sau mấy năm đằm trong bom đạn

Ta còn gì trong cát bụi chiến tranh

Giờ ta ước giá không cần đổ máu

Không phân tranh không chia rẽ con người

Dân vẫn có tự do nước vẫn giành độc lập

Thì chao ôi! Sung sướng đến vạn đời

Giá không sống trong cái vòng luẩn quẩn

Thiếu đói quanh năm chờ đánh kẻng chia mì

Trâu chết rét mỗi khẩu phần dăm lạng

Cha mẹ già mặc kệ dấn thân đi

Lạ lùng thay chiều xếp hàng mua thịt

Cơ quan tranh nhau mấy mét vải thừa

Lòng kiên nhẫn như dây thun bị xiết

Bầy kiến vàng lầm lũi giữa nắng trưa

Ta thừa nhận mình giống như loài gián

Động một tiếng thôi cũng co dúm cả người

Sống len lét như lũ chim bị đạn

Giật thót mình ngay cả tiếng hắt hơi

Đôi khi giống trâu bò nhai lại

Ợ miếng cũ ra nhem nhép tự hào

Đầu rỗng mọt mà cứ sôi quằn quại

Chém một lời lên tận trời cao

Ta cũng giống như bao kẻ khác

Theo đóm ăn tàn tàn tạ tấm thân

Rồi có lúc giật mình ngơ ngác

Thân lươn lấm đầu từ cổ đến chân

Bao trăn trở hồ nghi được mất

Chỉ viết ra mình biết với mình

Lúc tỉnh ngộ lại hèn không nói

Đành sống thừa giữa đám hôi tanh

Suốt một thời nhại lại lời người khác

Cứ giơ tay biểu quyết tán thành

Tan cuộc họp bụng nôn nao muốn khạc

Như đèn cù cùng voi ngựa chạy quanh…

Comments are closed.