M? Ngu?n – hay H?p L?u tái sinh

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

M? Ngu?n thng 4-2019


M?t th?p nin qua, di dn Vi?t khng cn t?p san v?n ch??ng gi?y in. Cc nh xu?t b?n V?n Ngh?, V?n M?i, V?n Khoa, Thanh V?n, Th?i V?n, Tn Th?, L B?i, H?ng L?nh, Xun Thu, ??i Nam thay nhau ?ng c?a. Ch?a khi no V?n h?c H?i ngo?i khnh ki?t nh? lc ny. M?t ?m ma khng ??c gi? ??a ti?n. C?n m?t ph?c sinh. Hm nay h?a s? Khnh Tr??ng ln ???ng m?t l?n n?a, ti sinh H?p L?u d??i tn M? Ngu?n. S? l n?i sng tc khai ph d?m chn vo nh?ng vng ??t m?i. N?i di?n ra tranh lu?n h?c thu?t. N?i gi?i thi?u cc tro l?u ngh? thu?t v quy t? nh?ng ngi bt c tnh nh?t.

M?t t?p san gi?y in trnh by m? thu?t v?i gi bn t??ng tr?ng 12 m? kim + c??c ph.

M? Ngu?n kh? 6×9 inch, d?y 250 trang, pht hnh m?i 3 thng. S? ra m?t thng 4-2019.

Th? t?, bi v? g?i v? ch? bt Khnh Tr??ng: email alexkhtruong@yahoo.com

Ghi danh ??c gi? di h?n tr? b?ng PAYPAL qua link: http://saigonocean.com/TapChiMO/contact.htm

H?p th?: http://saigonocean.com/index.php/vi/?option=com_phocaguestbook&view=guestbook&id=1

do L Hn, gim ??c nh xu?t b?n Nhn ?nh tr? s?: han.le3359@gmail.com

Comments are closed.