Cách mới: Cuộc tái thiết lần thứ ba (The Third Reconstruction)

Ngu Yên giới thiệu

image

 

Tác giả: Peniel E. Joseph

Xuất bản: Basic Books, New York. 2022. 270 trang.

Phát hành: Amazon, Barnes & Noble, và các tiệm sách. Bìa cứng: $25.00

“Trong Cuộc tái thiết thứ ba, nhà sử học nổi tiếng Peniel E. Joseph đưa ra cách giải thích mới đầy chủ kiến và đầy sức mạnh về lịch sử gần đây. Ông lập luận rằng việc xem xét vấn đề chủng tộc diễn ra vào năm 2020 đánh dấu cao trào của cuộc Tái thiết lần thứ ba: một cuộc đấu tranh mới cho quyền công dân và phẩm giá cho người Mỹ da đen, cũng quan trọng như các phong trào phát sinh sau Nội chiến và trong thời kỳ dân quyền. Joseph rút ra những mối liên hệ và hiểu biết sâu sắc qua nhiều thế kỷ khi khảo sát cuộc Tái thiết lần thứ ba này từ cuộc bầu cử của Barack Obama đến sự nổi lên của Black Lives Matter cho đến cuộc tấn công thất bại vào Điện Capitol.

Cuộc tái thiết đầu tiên và thứ hai của Mỹ đã không đạt được mục tiêu lớn của họ một cách thảm hại. Cuộc tái thiết lần thứ ba của chúng ta mang đến một cơ hội mới để cuối cùng đạt được phẩm giá và quyền công dân của Người da đen — một cơ hội để lựa chọn hy vọng thay vì sợ hãi.” (https://origin-smile.amazon.co.uk/Third-Reconstruction-Americas-Struggle-Twenty-First/dp/B0B2F1FKNZ)

Peniel Joseph là Phó trưởng khoa về Công lý, Công bằng, Đa dạng và Hòa nhập. Là Giáo sư Lịch sử và Các vấn đề Công cộng, ông cũng là Giám đốc sáng lập của Trung tâm Nghiên cứu Chủng tộc và Dân chủ (CSRD) tại Đại học Texas ở Austin. Ông tập trung về "Nghiên cứu quyền lực da đen", bao gồm các lĩnh vực liên ngành như nghiên cứu về người gốc Phi (Africana Studies), luật và xã hội, nghiên cứu về phụ nữ và dân tộc, và khoa học chính trị.

Trước khi gia nhập Đại học Texas ở Austin, Tiến sĩ Joseph là giáo sư tại Đại học Tufts, nơi ông đã thành lập Trung tâm Nghiên cứu về Chủng tộc và Dân chủ của trường nhằm thúc đẩy các nghiên cứu gắn bó và học bổng tập trung vào các vấn đề về chủng tộc và dân chủ ảnh hưởng đến cuộc sống của mọi người.

(https://liberalarts.utexas.edu/history/faculty/pej335)

Comments are closed.