Tác phẩm mới của Ngu Yên: Hẻm Gián (Truyện ngắn tranh luận, tập 2)

image

11 truyện, giá 12.00 USD

Escape Publishing Xuất bản

Phát hành trên Barnes & Noble.

https://www.barnesandnoble.com/w/hm-gi-n-y-n-ngu/1142590450;jsessionid=

Truyện ngắn: Ukraine và Bọ Não

Trích trong Hẻm Gián.

image

Đọc truyện tại:

https://www.academia.edu/92809995/Urkraine_V%C3%A0_B%E1%BB%8D_N%C3%A3o_try%E1%BB%87n_

Trích lời tựa của Hẻm Gián:

… Việc mà tôi đã làm cho loại truyện tranh luận là “giảm thiểu” những mô tả gây chú ý vào cảnh trí, nhân vật, địa lý, không gian, thời gian và thời đại. Truyện xảy ra không rõ ở đâu, vào thời điểm chính xác nào, không có vị trí nhất định, nhân vật không có tên gọi. Ngay cả cấu trúc và cốt truyện không tuân theo những quy tắc truyền thống và trường ốc. Tất cả hiện diện một cách mờ nhạt, chỉ để nổi bật cung cách và ý nghĩa của suy luận với mục đích tạo cho người đọc sự tranh cãi với bản thân họ, không cần thiết để tranh cãi với tác giả.

Comments are closed.