Tuyển tập truyện ngắn thế giới

Ngu Yên

Tải xuống miễn phí

image

Cuốn Ba (258 trang)

Những truyện ngắn chọn lọc từ những tác giả trên thế giới trong đầu thế kỷ 21.

https://www.academia.edu/89129696/Tuy%E1%BB%83n

Cuốn Một (210 trang)

Những truyện ngắn nổi tiếng trong thời kỳ Hiện Đại và Hậu Hiện Đại.

https://www.academia.edu/57752067/Tuy%E1%BB%83n_

Cuốn Hai (221 trang)

Những truyện ngắn của các tác giả đoạt giải Nobel Văn chương.

https://www.academia.edu/66142956/Tuy%E1%BB%83n_

Comments are closed.