Cơ hội cuối đường hầm

Nguyễn Viện

Dịch Covid-19 không chỉ là một tai họa, nó còn là cơ hội để con người nhìn lại mình và cách thức tổ chức cuộc sống với từng cá nhân cũng như với từng quốc gia.

Tôi tin rằng thế giới sẽ có nhiều thay đổi sau khi dịch bệnh chấm dứt, cũng không chỉ cơ may mà còn có thể là một tai họa khác tiềm ẩn, một cuộc chiến để sắp xếp lại trật tự thế giới, khi khủng hoảng kinh tế toàn cầu xảy ra, đặc biệt sau khi đã có những cáo buộc Trung Quốc là tác nhân của dịch bệnh.

Đối với Việt Nam, phòng chống dịch đang tỏ ra hiệu quả, nó cũng cho thấy một cơ hội để thay đổi rất rõ.

Đảng Cộng sản Việt Nam đang giữ một ưu thế tuyệt đối về nhân sự, không chỉ đối với các lực lượng khác trong xã hội, mà còn có thể so sánh trong tương quan với các quốc gia khác. Một bối cảnh thuận lợi để đưa dân tộc vươn mình lên cùng với thế văn minh chỉ với một điều hết sức đơn giản, gột rửa mình trở nên trong sạch.

Tuy nhiên, tự lột xác dường như là điều bất khả với chế độ, khi chính cơ chế của nó là môi trường tạo ra sự ung thối.

Nhưng nếu không thay đổi, nghĩa là từ chối tháo gỡ vòng kim cô trói buộc đất nước trong một chủ nghĩa đã lỗi thời và lệ thuộc quá nhiều vào ngoại bang thì đó sẽ là một tội ác lịch sử.

Điều không ai chối bỏ là những nỗ lực phòng chống dịch của chính phủ hiện nay được toàn dân tin tưởng và ủng hộ. Một đồng thuận rất hiếm trong cách điều hành, quản lý đất nước của Đảng Cộng sản. Bởi có lẽ ai cũng nhìn thấy mọi toan tính ích kỷ, cục bộ phe nhóm đã được gạt qua một bên, đồng lòng cho sự sống còn của con người.

Nếu như Đảng Cộng sản coi đây là một cơ hội, đặt quyền lợi quốc gia lên trên lợi ích của đảng, từ bỏ đặc quyền đặc lợi và thành tâm với nhân dân, thành tâm với tham vọng trong sáng đưa đất nước vượt khó đi lên, thì chắc chắn nhân dân cũng sẽ “hồ hởi phấn khởi” đoàn kết đồng hành cùng nhà nước đứng lên cho một Việt Nam “sáng lòa, ngạo nghễ” thật sự.

Nếu như Đảng Cộng sản cũng biết đặt phẩm giá con người lên trên hết, tôn trọng nhân dân như cái tối thượng để phục vụ, thì nhân dân xá gì mà không hy sinh, tận lực để cống hiến.

Nếu như Đảng Cộng sản cũng biết đặt trái tim và lý trí đúng chỗ bạn-thù để nhân dân cùng tin tưởng, thì nhân dân xá gì mà không chung sức chung lòng.

Có thể là tôi đang mơ khi muốn đối thoại với Đảng Cộng sản. Nhưng giấc mơ đâu có bị đóng thuế, dù có thể bị ở tù. Tôi tin vào sự chân thành.

Comments are closed.