Câu đối của Hà Sĩ Phu viếng nhà giáo Phạm Toàn

Vieng bac PHAM-TOAN (sua)

Comments are closed.