Nguyên Ngọc người đi

(Rút từ facebook của Phạm Xuân Nguyên)

(Hôm nay, 5/9/2017, nhà văn Nguyên Ngọc tròn tuổi 85. Chúc mừng ông, tôi đưa lại bài thơ viết năm ông 80 tuổi. Đối với tôi “ba chàng ngự lâm Nhâm Thân 1932″ – Phạm Toàn, Dương Tường, Nguyên Ngọc – luôn là những người thầy người bạn trong cuộc sống. Tấm ảnh chụp hai bạn văn Nguyên Ngọc – Bùi Ngọc Tấn tặng sách cho nhau tại Hải Phòng ngày 18/2/2014.)

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười

Sống cùng “đất nước đứng lên”
Tám mươi năm ấy “nhớ quên” những gì
Đi con “đường chúng ta đi”
“Đôi chân trần” mải miết vì dặm xa
“Rẻo cao cát cháy” đã qua
“Đường mòn trên biển” vẫn là hôm nay
“Lắng nghe cuộc sống” hàng ngày
“Rừng xà nu” vẫn thẳng ngay kiên cường
Vừa đi vừa “nghĩ dọc đường”
Tám mươi tuổi bước vào trường Châu Trinh

Đường xa muôn nỗi gập gành
Đã đi, đi tiếp, như hành quân xa.

Hà Nội 9.2012

(Những chữ trong ngoặc kép là tên các tác phẩm của Nguyên Ngọc)

Comments are closed.