Phạm Xuân Nguyên

Thông báo

Phạm Xuân Nguyên XUÂN QUỲNH – MỘT CÁCH NHÌN KHÁC Đó là tên cuộc hội thảo văn học vào sáng ngày mai (22/10/2022) tại…

Tụng ca cái buồn

Iosip Brodsky Đây là bài nói của nhà thơ Nga sống tại Mỹ Iosif Brodsky (1940 – 1996) trước các học sinh tốt nghiệp…

Ông “chính ủy”

Phạm Xuân Nguyên (Mừng sinh nhật ông sang tuổi 89 hôm nay – 5.9.1932/2020, tôi đưa lại bài viết năm mừng ông tròn 80…

Phát súng trúng tim

Phạm Xuân Nguyên Phát súng trúng timÔng Lê Đình KìnhTám tư tuổi sinhNăm bảy tuổi đảngLúc bốn giờ sángNgay tại nhà mìnhNgày rằm cuối…

Trốn

Phạm Xuân Nguyên Trà My trốn chui trong containerChín doanh nhân trốn bay nhờ chuyên cơCô gái chết chân chưa chạm đất Anh quốcChín…