Nghệ thuật

TRÊN TRANG MẠNG diaCRITICS

Văn Việt: diaCRITICS là trang blog của Mạng lưới Nghệ sĩ Việt Nam Sống ở nước ngoài (Diasporic Vietnamese Artists Network – DVAN), trụ…

XIN CHỮ CHO CHỮ

(Tác phẩm trình diễn kéo dài nơi công cộng của Ly Hoàng Ly) “Xin chữ cho chữ” là một tác phẩm trình diễn kéo…

Hoà sắc của bóng tối

Trần Đức Tài Qua cánh cửa sổ lớn và vuông mái lợp tôn nhựa trong, ánh sáng dội vào tường trắng tràn ngập không…