Nghệ thuật

Khe thời gian

Ly Hoàng Ly Cũng giống như khi chúng ta quan sát vũ trụ thì thực ra là chúng ta đang thấy nó trong quá…