Nghiên cứu Phê bình

Bài học thứ 22

Phạm Thị Hoài Hai cuốn sách của học giả Yuval Noah Harari, Sapiens: Lược sử loài người và Homo Deus: Lược sử tương lai,…