Nghiên cứu Phê bình

Một lời kinh

Kiều Thị An Giang Mình vẫn nhớ cảm xúc lần đầu tiên đọc Tướng về hưu. Hay đến rùng mình, cái hay của một…

Cãi lý cùng thơ

Lý Đợi Khi Lý Bạch đến thăm Hoàng Hạc lâu, định làm thơ, nhưng lại thấy thơ Thôi Hiệu đề trên vách, bèn thôi,…