Nghiên cứu Phê bình

Thơ Thiền

Cao Huy Thuần Nguyễn Duy qua chơi Pháp, mang theo quyển sách “Thơ Thiền Lê-Nguyễn” anh vừa xuất bản cùng với Nguyễn Bá Chung…

Milan Kundera

Nguyễn Văn Trung Kundera, ông là Cộng sản?Không, tôi là người viết truyện.Ông là người bất đồng chính kiến?Không, tôi là người viết truyện.Ông…