Trên kệ sách

Cái mũi của Orwell

Ngân Xuyên Orwell’s Nose – đó là tên cuốn sách tiểu sử mới về nhà văn Anh George Orwell (1903-1950), tác giả các tác…

Người PTSD

(Tiểu thuyết của Thương Hà, Nxb Hội Nhà văn, 2021) Tạ Duy Anh Bạn đọc sẽ sớm biết P.T.S.D là gì, sau vài phút…

Đường tới không-tự do (kỳ 6)

Timothy Snyder Nguyễn Quang A dịch   CHƯƠNG NĂM SỰ THẬT HAY SỰ NÓI DỐI (2015)                                                             Người bị lừa được biến thành một…