Trên kệ sách

Sống sót ở Berlin

Hồ Anh Thái William E. Dodd được cử đi làm đại sứ của Mỹ tại Đức từ năm 1933, đúng vào năm Hitler trở…