Trên kệ sách

Sứ đoàn Iwakura

Nguyễn Xuân Xanh giới thiệu Tri thức phải được tìm kiếm khắp nơi trên thế giới, để mở rộng và tăng cường quyền lực…

6 và 9

Lưu Trọng Văn Nhà văn Nguyễn Một Nguyễn Một đặt tên cuốn tiểu thuyết mới bóc tem của mình là “Từ giờ thứ 6…

Cái mũi của Orwell

Ngân Xuyên Orwell’s Nose – đó là tên cuốn sách tiểu sử mới về nhà văn Anh George Orwell (1903-1950), tác giả các tác…

Người PTSD

(Tiểu thuyết của Thương Hà, Nxb Hội Nhà văn, 2021) Tạ Duy Anh Bạn đọc sẽ sớm biết P.T.S.D là gì, sau vài phút…

Đường tới không-tự do (kỳ 6)

Timothy Snyder Nguyễn Quang A dịch   CHƯƠNG NĂM SỰ THẬT HAY SỰ NÓI DỐI (2015)                                                             Người bị lừa được biến thành một…