Dạ Ngân

Bi kịch ngoại ngữ

Dạ Ngân Bi kịch ngoại ngữ ư, bạn có đùa độc giả không đấy? Không, tôi không đùa, không giễu nhại nhưng có một…

L…

Nguyễn Quang Thân   Đây là bài thơ sex mà Dạ Ngân chưa công bố. Hồn thơ của anh Thân dù nói chuyện sex…

Bán gì đây?

Dạ Ngân Khu dân cư mở, nhà và cây không vượt lên nhau, thậm chí cành nhánh nào hỗn hào với lưới điện, cánh…