Ngô Nguyên Dũng

Xứ tưởng

Truyện Ngô Nguyên Dũng Từ phi cơ bước xuống, trời đã chập choạng tối. Mới nãy, lúc phi cơ giảm vận tốc và độ…