Ngô Nguyên Dũng

Đi!

Truyện Ngô Nguyên Dũng Con đê dài như vết sẹo khô quắm vắt ngang làng quê nghèo khó. Đêm nhả lưỡi trăng sừng trâu,…

Xứ tưởng

Truyện Ngô Nguyên Dũng Từ phi cơ bước xuống, trời đã chập choạng tối. Mới nãy, lúc phi cơ giảm vận tốc và độ…