Nguyễn Thị Tịnh Thy

Thưa Mẹ Việt Nam

(Rút từ facebook của Nguyễn Thị Tịnh Thy) ĐÂY LÀ BÀI THƠ TÔI VIẾT CHO NHỮNG NGÀY 30 THÁNG 4 TRÊN ĐẤT NƯỚC TÔI;…