Trần Vũ

Nhật ký Bá Linh (kỳ 1)

 Marta Hillers Trần Vũ lược dịch Nhật ký Bá Linh là những trang viết tay của một thiếu phụ trẻ ghi lại khoảng thời…

Kẻ Di Truyền Sách (kỳ 8)

Trần Vũ thực hiện Historical-figures-onlookers-Middle-Ages-execution-Painting-Poster-Canvas-Art-Printing-for-Home-Decor Trần Vũ: Khi giới thiệu trào lưu mới Transréalisme mà anh dịch là Chuyển đổi Hiện thực trong tập…

Bàn tròn văn học Pháp

Paul-François Paoli ghi Trần Vũ dịch thuật “Những nhà văn đích thực đếm được trên đầu ngón của một bàn tay” Tranh Antoine Moreau-Dusault…

Hồ nước thẳm sâu

Yōko Ogawa Trần Vũ lược dịch Sinh năm 1962 tại thủ phủ Okayama, Yōko Ogawa vào năm 13 tuổi khám phá những hình khuyên…