Trần Vũ

Vĩnh Yên 1973

Truyện Trần Vũ Vào sáng ngày 27 tháng 1 năm 1973, khi Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu lên ti-vi chính…

Nhật ký Corona Venezia

Ghi chép Trần Vũ Xin chúc mừng nhà văn Trần Vũ và vợ – nhà văn Vũ Thị Thanh Mai, hai người đã thắng…

María Dos Prazerès

Gabriel García Márquez Trần Vũ chuyển ngữ * Lời người dịch: Nổi tiếng với tiểu thuyết Trăm năm cô đơn, sức mạnh của Gabriel…

Achtung! Schukow! (kỳ 3)

Truyện Trần Vũ Chuyện đêm cho Mây, Jung và Đạm Tiên *Phần 3 (Tiếp theo và hết) “Achtung! Schukow!” “Coi chừng Joukov!”, là lời…

Achtung! Kavallerie! (kỳ 2)

Truyện Trần Vũ Chuyện đêm cho Mây, Jung và Đạm Tiên *Phần 2 Binh sĩ Lục quân Đức Ngày 16 tháng 11-1941, Quân đoàn…

Achtung! Hund! (kỳ 1)

Với Achtung! Hund! , Trần Vũ đã sử dụng tài liệu để tạo dựng một không gian truyện, trong đó phần đầu có nhân…

Nhật ký Bá Linh (kỳ 2)

Marta Hillers Trần Vũ lược dịch Một thiếu phụ trẻ sinh sống ở Bá Linh đã viết nhật ký, từ 20 tháng 4-1945 ―…

Nhật ký Bá Linh (kỳ 1)

 Marta Hillers Trần Vũ lược dịch Nhật ký Bá Linh là những trang viết tay của một thiếu phụ trẻ ghi lại khoảng thời…

Kẻ Di Truyền Sách (kỳ 8)

Trần Vũ thực hiện Historical-figures-onlookers-Middle-Ages-execution-Painting-Poster-Canvas-Art-Printing-for-Home-Decor Trần Vũ: Khi giới thiệu trào lưu mới Transréalisme mà anh dịch là Chuyển đổi Hiện thực trong tập…

Bàn tròn văn học Pháp

Paul-François Paoli ghi Trần Vũ dịch thuật “Những nhà văn đích thực đếm được trên đầu ngón của một bàn tay” Tranh Antoine Moreau-Dusault…