Trang Châu

Nếu hôm nay

Trang Châu                    Gởi thế hệ trẻ đang đấu tranh tại quê nhà.

Thơ Trang Châu

Một sáng mùa xuân Từ khoảng đời thơ ấu tôi lớn lên Đất nước chưa một ngày im tiếng súng. Bom ru tôi ngủ….

Thầy Trân

Trang Châu Chưa phải là chuyện tình, vì mọi thứ vẫn còn chưa thật sự bắt đầu, nhưng truyện của Trang Châu vẫn gọi…