Lê Anh Hoài

Ghi chép mùa thu 140

Lê Anh Hoài em miết mải làm chị hằng trên núi anh lầm lũi phận chú cuội miền xuôi trời mưa một trận lâm…

Vườn Thượng uyển (kỳ 6)

Lê Anh Hoài Vu khống Một người vừa mới được kết nạp vào hội nhà thơ. Rất sung sướng và muốn chứng tỏ mình…

Vườn Thượng uyển (kỳ 5)

Lê Anh Hoài Lưu danh Nghệ sĩ trẻ của thành phố nghệ sĩ nghĩ làm trai cũng phải lưu lại danh gì với núi…

Vườn Thượng uyển (kỳ 4)

Lê Anh Hoài Du lịch với các thần tượng Buổi ra mắt sách đang độ cao trào. MC, một tiến sĩ văn chương, công…

Vườn Thượng uyển (kỳ 3)

Lê Anh Hoài Trên vai người khổng lồ Trưởng hội nhà văn thao thao: – Thật tuyệt vời, những người viết trẻ!! Chúng tôi,…

Vườn Thượng uyển (kỳ 2)

Lê Anh Hoài “Nghệ” đích thực? Không khí nồng nã và oi nóng, trong cuộc triển lãm gồm chín nghệ sĩ, Hàm kín đáo…

Vườn Thượng uyển (kỳ 1)

Lê Anh Hoài Lê Anh Hoài là một nghệ sĩ giàu năng lượng sáng tạo (Phùng Gia Thế), là người thực hành hậu hiện…

Sáng tôi nghe

FB Lê Anh Hoài Sáng nay tôi nghe người ta đã sửa lại lịch sửSao cho giống cái người dân đã biết lâu nayLà…