Sáng tôi nghe

FB Lê Anh Hoài

Sáng nay tôi nghe người ta đã sửa lại lịch sử
Sao cho giống cái người dân đã biết lâu nay
Là một trò đùa ngày lại ngày

Sáng nay tôi nghe người ta đã giải thích tiếng nước tôi
Trong quyển từ điển nhảm nhí lâu rồi
Dân tôi vẫn nói lời sáng đẹp
Mặc xác các ông và chiếc ghế ông ngồi

Sáng nay tôi nghe em hoa hậu bán thân
Nghe xăng lên như giai điệu tự hào
Nghe thuế lên như tình khúc ngọt ngào
Nghe chúng giết nhau như phim bộ…

https://www.facebook.com/le.a.hoai/posts/10210286436020589

Comments are closed.