Liêu Thái

Thơ Liêu Thái

Những linh hồn đói ăn Có ai đó vừa ném ra không gian Một thứ gì đó như lời đe dọa Có kèm theo…

Thơ Liêu Thái

Nơi những đứa trẻ ôm nhau 1. Ngồi Chúng đã ôm nhau bên vệ đường, dưới nắng nơi chúng ngồi là một chiếc nôi…

Thơ Liêu Thái

Nàng Trong lúc hì hục làm tình với đám chữ rối Y hỏi Tại sao năm ba mươi Y ghét mọi thứ đến độ…