Nguyễn Đức Tùng

Năm bài thơ tình

Nguyễn Đức Tùng 1. CHÚNG TA ĐÃ LÀM MỘT LẦN Chúng ta đã làm một lần Chúng ta sẽ làm lần nữa Chúng ta…

Ly hương

Nguyễn Đức Tùng dịch Từ nguyên tác Leaving Maverley của Alice Munro Ngày trước, mỗi thị trấn có một rạp chiếu bóng. Ở Maverley…

Chiều hôm, một người khách lạ

Truyện Nguyễn Đức Tùng Chiều hôm, một người khách lạ tới bên kia đường. Đó là đoạn Lê Đại Hành chạy qua Bình Thới,…

Thơ Trịnh Sơn

Trịnh Sơn làm thơ đã lâu, từ trong nước. Anh mới định cư ở Hoa Kỳ từ năm nay, 2017. Trịnh Sơn kể rằng…