Nguyễn Phú Yên

Thảo luận mùa hè 2022 (11): Nguyễn Phú Yên – Người cầm bút hoặc từ bỏ nghiệp dĩ hoặc dũng cảm có mặt trên trường văn trận bút để chứng tỏ sự hiện diện thiết yếu của nhà văn và cùng với đó là sự tồn tại vĩnh cửu của một nền văn chương có thế giá, xứng đáng với lịch sử đầy bi tráng của dân tộc

Vào tháng sáu, Văn Việt đã bắt đầu thực hiện cuộc Thảo luận mùa hè 2022. Thời điểm đó, cả nước (và nhứt là…

Nữ sĩ Hoàng Hương Trang

Nguyễn Phú Yên Thập niên 1950 có hai nhà thơ trẻ tuổi xuất hiện trên văn đàn miền Nam, đó là Huyền Chi và…