Nguyễn Xuân Khánh

Trư cuồng (kỳ 15)

Nguyễn Xuân Khánh Tiểu thuyết Phần 2 Hành trình vào hỗn mang Ngày… tháng… Nghe tin tôi khỏi bệnh, Lân đến thăm. Tôi vui…

Trư cuồng (kỳ 14)

Nguyễn Xuân Khánh Tiểu thuyết Phần 2 Hành trình vào hỗn mang Tôi ngồi im, lặng lẽ, không ngắt lời con người mà suốt…

Trư cuồng (kỳ 13)

Nguyễn Xuân Khánh Tiểu thuyết Phần 2 Hành trình vào hỗn mang Có tiếng ai gọi phía sau lưng – Hoàng! Hoàng ơi! Tôi…

Trư cuồng (kỳ 12)

Nguyễn Xuân Khánh Tiểu thuyết Phần 2 Hành trình vào hỗn mang Đêm ấy, Tí lên cơn sốt cao. Sau khi khỏi sốt, người…

Trư cuồng (kỳ 11)

Nguyễn Xuân Khánh Tiểu thuyết Phần 2 Hành trình vào hỗn mang Khi sửa sai, ông Hương tẹo được xuống thành phần trung nông…

Trư cuồng (kỳ 10)

Nguyễn Xuân Khánh Tiểu thuyết Phần 2 Hành trình vào hỗn mang III. Bãi chết Trời ơi! Sao mà rét! Tôi run lên. Cái…

Trư cuồng (kỳ 9)

Nguyễn Xuân Khánh Tiểu thuyết Phần 2 Hành trình vào hỗn mang Tôi nằm lặng một mình trong những đêm dài hôn mê. Tâm…

Trư cuồng (kỳ 8)

Nguyễn Xuân Khánh Tiểu thuyết Phần 1 Nhật ký lợn Ngày… tháng… Tôi sốt! Tôi sốt! Tôi rét! Tôi rét! Tôi thật tồi tệ….

Trư cuồng (kỳ 7)

Nguyễn Xuân Khánh Tiểu thuyết Phần 1 Nhật ký lợn Ngày… tháng… Những suy ngẫm của tôi rốt cuộc cũng vẫn chỉ là những…

Trư cuồng (kỳ 6)

Nguyễn Xuân Khánh Tiểu thuyết Phần 1 Nhật ký lợn Truyện Hồ Ly Có một lần, sau một ngày bị hỏi cung, tôi buồn…

Trư cuồng (kỳ 5)

Nguyễn Xuân Khánh Tiểu thuyết Phần 1 Nhật ký lợn Ngày… tháng… Thường dễ đã nửa tháng, hôm nay tôi mới lại ngó đầu…

Trư cuồng (kỳ 4)

Nguyễn Xuân Khánh * * * … Tôi nhớ lại cái phòng hỏi cung trần trụi mà năm ấy tôi vẫn thường ngày phải…

Trư cuồng (kỳ 3)

Nguyễn Xuân Khánh Ngày… tháng… Sức mạnh của con lợn Bò – vét – đĩa là ăn. Nó ăn sáng, ăn trưa, ăn ngày,…

Trư cuồng (kỳ 8)

Nguyễn Xuân Khánh Tiểu thuyết Phần 1 Nhật ký lợn Ngày… tháng… Tôi sốt! Tôi sốt! Tôi rét! Tôi rét! Tôi thật tồi tệ….

Trư cuồng (kỳ 2)

Nguyễn Xuân Khánh Ngày … tháng… Sáng sớm, vợ tôi bảo: – Anh ơi! Hết gạo rồi. Anh cố xoay hai chục để em…

Trư cuồng (kỳ 1)

Tiểu thuyết Nguyễn Xuân Khánh Cuối cùng thì Trư cuồng cũng được xuất bản với cái tên mới nghe khá cải lương: Chuyện ngõ…