Câu đối viếng lão tướng Nguyễn Trọng Vĩnh

Hà Sĩ Phu

clip_image002

Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh là một con người đặc biệt, đặc biệt ngay trong lớp người mà Nhân dân thường gọi là “Cộng sản nhưng mà tốt” không nhiều. Chẳng những gốc “bần cố” mà còn mồ cội mẹ từ năm một tuổi, phải đem bán với giá sáu đồng! Tin vào trào lưu CS đến mức phấn đấu trở thành vị tướng quân đội và thành một cán bộ ngoại giao cao cấp của đảng CS, nhưng vốn thông minh từ bé lại được từng trải gian nan lẽ đời, nên một con người tưởng đã nhiễm ảo giác CS đến thâm căn cố đế mà sớm nhận ra con đường sai lầm mà mình đã gửi gắm cuộc đời: nó chẳng những độc đoán và tư lợi làm khổ nhân dân mà còn làm chư hầu cho ngoại xâm Tàu Cộng. Cụ Vĩnh làm đại sứ ở Tàu tới hai nhiệm kỳ mà không nhiễm nọc độc Hán hóa, lại lên tiếng chống bành trướng Tàu mãnh liệt, ở tuổi đã vượt quá bách niên, tuổi mà những người đã có chút lợi quyền cứ việc ngồi yên là tọa hưởng, hiếm thay! Xã hội sẽ ghi: đã có một người Việt Nam như thế!

Hà Sĩ Phu

(kính viếng vị lão tướng tỉnh ngộ, vì dân vì nước).

Comments are closed.