Hà Sĩ Phu

Chùm thơ sinh vật

Hà Sĩ Phu      CON CÁ MỰC   Tưởng tiến băng băng hóa giật lùi (*) Gần cậu thì đen, tớ chẳng chơi…

Một lá ngô đồng, một lá nho!

Hà Sĩ Phu Cổ thi Trung Hoa có câu thơ nổi tiếng: Ngô đồng nhất diệp lạc 梧桐一葉落, Thiên hạ cộng (tận) tri thu…

Sống mãi Kyal Sin

Hà Sĩ Phu                                 Sống mãi một Ky-an-Sin              Của My-an-ma Phật giáo thuận thành              Em là Phật nữ hiện hình             …