Hà Sĩ Phu

Sống mãi Kyal Sin

Hà Sĩ Phu                                 Sống mãi một Ky-an-Sin              Của My-an-ma Phật giáo thuận thành              Em là Phật nữ hiện hình             …