Câu đối viếng nhà báo-nhà văn Trần Đĩnh

Hà Sĩ Phu

clip_image002

Ghi chú: – “Đèn cù” và “Bất khuất” là hai tác phẩm ở hai thời kỳ khác nhau của Trần Đĩnh.

– Trần Đĩnh có nhiều duyên và nợ với những “Sự thật” và tờ báo Sự thật. Xin đọc thêm các bài

https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_%C4%90%C4%A9nh

https://www.vinadia.org/den-cu-tran-dinh/phan-tan-hai-gioi-thieu

Comments are closed.