Nén tâm hương của Hà Sĩ Phu kính nhớ bác Vũ Cao Quận

* Mong sao Thế hệ trẻ Hải Phòng, Trí tuệ mãi vàng son như lớp trước!

* Nhớ mãi Người lính già Cao Quận, Trái tim là châu báu gửi đời sau!

Comments are closed.