Sống mãi Kyal Sin

Hà Sĩ Phu                   

            clip_image002[6] Sống mãi một Ky-an-Sin

             Của My-an-ma Phật giáo thuận thành

             Em là Phật nữ hiện hình

             Để dâng hiến thân mình

             Cho cuộc đấu tranh.

              Vì nhân quyền xứ sở

 

              Ngực áo em viết những gì vui thế?

              Everything will be OK!

              Nhưng, lũ bạo quyền còn quá u mê

              Em vui chết để nhân quần thức tỉnh

              Rằng Everything still… not OK!

 

             Em là tuổi thanh xuân nhân loại

             Là dịu hiền, nữ tính, vị tha

             Mười chín tuổi, em cười như hoa nở

             Hô “Kết đoàn” như cất tiếng ca [*]

            

             Nhưng em đã rắn hơn súng gươm

             Để dạy cho bạo lực, gian tà:

            Không thể giết những gì Bất tử!

 

            Không thể giết

            những gì

            Bất tử!

            Hỡi súng gươm

            Hãy biết gục đầu!

 

        8-3-2021

             

  [*] Khi hơi cay và đạn được bắn ra xối xả

từ lực lượng an ninh ở đầu đường bên kia, tất cả

đều tỏ ra lo lắng nhưng em đã hét lên: “Chúng ta

đoàn kết chứ?”, Và họ hô vang “Đoàn kết, Đoàn kết”.

 

Comments are closed.