Chùm thơ sinh vật

Hà Sĩ Phu


clip_image002    

CON CÁ MỰC

 

Tưởng tiến băng băng hóa giật lùi (*)

Gần cậu thì đen, tớ chẳng chơi

Uốn éo thân mềm qua sóng cả

Mực phun, thoát chết, vểnh râu… cười!

___________________________________________

(*) Mực di chuyển bằng phản lực của luồng nước

phun ra phía đầu nên đi giật lùi về phía sau.

(Đã đăng báo Tư pháp LĐ tháng 1/87)

 

BÒ ĐỰC LÊN NGÔI

 

Từ ngày Bò Đực lên ngôi

Phượng hoàng ngơ ngác ra người đần ngu

Chó sói uống rượu lu bù

Ễnh ương lên tiếng i-ô dạy đời

Cây trúc quân tử khô rồi

Cây đa miếu cổ nhện thời giăng ngang

Bao giờ trời đất phong quang

Bò Đực về chuồng cho thế gian vui.

 

(1987)

 

CON CUA 1

Trên đời lạ nhất chú cua

Động va là cắp (kẹp), động bò là ngang

Luộc sôi mới đỏ mai càng

Có gạch mà chịu ở hang suốt đời.

 

(Đã đăng báo Tư pháp LĐ tháng 1/1987)

 

CON CUA 2

Cậu chỉ bò mà được tiếng ngang

Có gạch thì sao cứ ở hang?

Đã sang sắc Đỏ là đi đứt

Màu mỡ khoe chi cái nước… hàng?

 

GỬI BÁC CHUỘT

 

(Năm Tý, gửi bác chuột chủ nhà)

 

Bác là Chuột, tôi là Người

Người, Chuột xưa nay vốn cách vời

Thời thế đẩy tôi chui ổ bác

Ta đành thương lượng với nhau thôi

 

Nào ta thương lượng với nhau thôi

Sát nóc trên cao bác chiếm rồi

Còn chỗ dưới sàn, xin với bác

Bảo đàn con cháu bác thương tôi.

 

Đàn con cháu bác chẳng thương tôi

Có chiếc ghi-ta chúng gặm rồi

Gạo sỏi chúng còn pha cứt chuột

Sách quý gia truyền cắn tả tơi.

 

Cơm áo ừ thì trót tả tơi

Dây điện làm sao bác cắn hoài

Vẫn biết bác không cần ánh sáng

Tôi viết làm sao lúc tối trời?

 

Cái ổ chung này bác ngự trên

Phận tôi dưới bác đã dần quen

Thôi bác đứng tên cho phải nhẽ

Thấy bác nhe răng, biết bác… phiền!

 

Có phiền thì cũng chẳng phiền lâu

Hiến pháp dân tôi ghi rõ câu

Dân chúng có quyền có nhà ở

Mai mốt rồi… tôi cũng có… lầu!

 

(Hà Nội-1984, năm 1997 có sửa lại)

 

THƠ CHUỘT GẶM

 

Đi đâu rồi cũng về nhà

Nhà là ổ Chuột, thì ta ở cùng.

Có Thơ là bạn tâm đồng

Chuột đem Thơ gặm nên lòng quặn đau.

 

TÌM CON QUỶ SỨ

 

Con Quỷ nằm giữa đống rơm

Một đoàn đốt đuốc lom khom đi tìm

Đuốc soi sáng cả lỗ kim

Mà con Quỷ sứ vẫn tìm chẳng ra

Miệng người lớn tiếng hò la

Tay người như chớp nhặt quà Quỷ ban

Con Quỷ hở một ngón chân

Chục anh xúm lại rút rơm che liền

Thính tai, nghe Đống Rơm truyền:

Để rơm bén lửa thì phiền với ông!”

 

(Đã đăng báo Tư pháp LĐ tháng 10-1987

và báo Doanh nghiệp tháng 11-1993

Comments are closed.