Mèo tới, diệt trừ ngay lũ chuột!

Câu đối Tết Quý Mão 2023

Hà Sĩ Phu

clip_image002

1/ LÒNG CHÂN-THIỆN ĐÓN XUÂN:

- Thuở THIỆN- ÁC đan cài, TẾT đến mong chờ “vua THIỆN Ý !

- Thời GIẢ-CHÂN lẫn lộn, XUÂN về ngóng đợi “chúa CHÂN TÂM”!

2/ HỔ ĐI MÈO TỚI:

- MÈO như sức mạnh Dân mong, MÈO tới, diệt trừ ngay lũ CHUỘT!

- HỔ tựa độc quyền Đảng trị, HỔ đi, vui sống cả đàn TRÂU!

3/ GỬI NGƯỜI ĐÁNH CHUỘT SỢ VỠ BÌNH (năm MÈO nói chuyện CHUỘT):

- Chiếc BÌNH này hỏi gốc nơi đâu, tự nó đã nảy sinh bầy CHUỘT thối!

- CHUỘT ấy bắt nguồn ở đó, sao ông còn ôm ấp chiếc BÌNH hôi?

 

4/ TẤN TRÒ ĐỜI:

- Quan chưa lộ trị quan bị lộ, chốn Quan trường đã thấy lắm trò… vui!

- Đứa thấp mưu thua đứa cao mưu, tình Đồng chí lại nghe nhiều chuyện… thú!

5/ XUÂN VÀ PHÚC:

- XUÂN đến XUÂN đi, mấy độ thăng-trầm, do vận nước!

- PHÚC còn PHÚC hết, đôi đường họa-phúc, ở lòng dân!

6/ NÓI NHỎ: ĐỒNG TÌNH, DẪU CHẲNG ĐỒNG TÂM:

- Lò lửa vẫn thiêu nhau, củi cao cấp mấy tầng cháy đỏ,

“toang” kiểu này đẹp quá, bác ơi?

- Hoa Kỳ còn giãy chết, nơi cháu con vạn đại dung thân,

“chuồn” nơi ấy giàu ghê, bạn nhỉ?

***

MỜI ĐỐI: Lò lửa bập bùng soi, củi cao cấp mấy tầng đỏ chói, Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng? (theo lời bác Phú Trọng).

Comments are closed.